Politu.be is een vrij, neutraal en open burgerinitiatief. Het heeft als doel de parlementaire debatten transparent te maken door de kiezers een duidelijk zicht te bieden op het werk van hun verkozenen.

We nodigen u uit om Nosules.bete bezoeken, dat gelijkaardige diensten aanbiedt over het Federaal en Waals parlement.

Aarzel niet om problemen of ideeen te melden, wij verwelkomen kritiek en suggesties.

Politu.be gebruikt het Dieren Theather project als bron voor een groot gedeeltevan zijn gegevens.